Ilmoita teos

Toimi seuraavasti:

  1. Täytä ilmoittautumislomake ohjeiden mukaan.
  2. Maksa kannatusmaksu Tampere Kuplii ry:n tilille. Omakustanteiden kannatusmaksu on 10 euroa ja muiden 30 euroa.

    OP FI97 5730 0820 8667 27. Huom! Laita viitenumeroksi: 20190
    Jos ilmoitat useampia kohteita kerralla, niin voit yhdistää maksut.
  3. Lähetä viisi (5) näytekappaletta valintalautakunnalle. Valintalautakunnan osoitteet ilmoitetaan sähköpostitse teoksen ilmoittaneelle henkilölle.

    Postilakon aikana kannattaa käyttää vaihtoehtoisia toimitusmenetelmiä, kuten esimerkiksi Ärrä-pakettia tai Matkahuoltoa

Kun kannatusmaksu on kirjautunut Tampere Kuplii ry:n tilille ja ilmoittautumislomakkeen tiedot ovat kunnossa, teoksen tiedot siirretään nettisivuille.

Huom! Varsinkin isojen kansikuvatiedostojen kanssa saattaa siirrossa kestää huomattavankin kauan.

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Teoksen tiedot
Kansikuva(Ohje) (Pakollinen)
Näytesivu(Ohje)
Teoksen nimi(Ohje) (Pakollinen)
Käsikirjoittaja(Ohje) (Pakollinen)
Taiteilija(Ohje) (Pakollinen)
Toimittanut(Ohje)
Taitto(Ohje)
Paino
Kustantaja(Ohje)
ISBN(Ohje)
Sivumäärä(Ohje)
Värit(Ohje)
Sidos
Ilmestymisvuosi
Saatavuustiedot(Ohje)
Ilmoittajan tiedot (Ohje)
Nimi(Pakollinen)
Osoite(Pakollinen)
Puhelin(Pakollinen)
Sähköpostiosoite(Pakollinen)

Tampereen kaupunki


Vuoden 2019 julkaisuja

Sian vuodet 2008-2009

Kaunakirja

Post Man

Skiten / Sontaa